Rodinné, pracovné numerologické konštelácie

70 eur

Online 

Čo vám konzultácia prinesie

 • porozumenie a väčší súlad 
 • v čom si vieme navzájom pomôcť
 • silné a slabé stránky
 • čo si zrkadlíme 
 • ako vieme spolu najlepšie fungovať
 • prečo niektoré situácie nezvládame
 • prečo mám v sebe negatívne emócie
 • čo vieme urobiť aby sme sa cítili spolu lepšie
 • aké máme spoločné výzvy
 • čo sa navzájom učíme
 • ako fungovať s deťmi
 • čo na deti platí a ako si s nimi poradiť

Stretnutie trvá 90 min. 

Numerologický rozbor