Konzultácia - Osobnotný rozbor

80 eur

Osobne/online 90 min.

Ku konzultácií dostaneš písomný rozbor cca 30 strán

Ku konzultácií dostaneš nahrávku konzultácie

Čo ti konzultácia prinesie

 • porozumenie a väčší súlad so sebou
 • aké máš dary
 • aký máš potenciál kde ho ešte nevyužívaš
 • slabé stránky
 • čo ťa teraz život učí
 • tvoje  poslanie v živote
 • tvoja najväčšia výzva v živote
 • prečo si do života priťahuješ situácie, ktoré ti nevyhovujú
 • zranenia z detstva
 • ako mať v súlase TELO-DUŠU-MYSEĽ-VEDOMIE
 • kde potrebuješ posilniť, aby si si život tvorila podľa svojich predstáv                                                                    

Konzultácia - Partnerský/Rodinný rozbor

100 eur

Osobne/online 90 min.

Ku konzultácií dostaneš písomný rozbor cca 30 strán

Ku konzultácií dostaneš nahrávku konzultácie

Čo vám konzultácia prinesie

 • porozumenie a väčší súlad 
 • v čom si viete navzájom pomôcť
 • silné a slabé stránky
 • čo si zrkadlíte 
 • ako viete spolu najlepšie fungovať
 • prečo niektoré situácie nezvládate
 • prečo máš v sebe negatívne emócie
 • čo viete urobiť aby ste sa cítili spolu lepšie
 • aké máte spoločné výzvy
 • čo sa navzájom učíte
 • vývojový, karmický vzťah
 • ako fungovať s deťmi
 • čo na deti platí a ako si s nimi poradiť

 

Pracovné  rozbory

Cena dohodou

Osobne/online 

Čo vám konzultácia prinesie

 • porozumenie a väčší súlad v tíme
 • silné stránky ľudí v tíme
 • slabé stránky ľudí v tíme
 • čo navzájom u druhého podporiť
 • ako viete spolu najlepšie fungovať
 • prečo niektoré situácie nezvládate
Numerologický rozbor