„Dostala som do vienka dar súvislostí, ktoré vnímam v každej situácií nášho života.“ 

Michaela Košalková

Bachové kvapky

Dr. Edward Bach (1886 - 1936) praktický lekár v Londýne, homeopat a bakteriológ.
Nahliadol geniálnym spôsobom do štruktúry (mapy) nášho ľudského EGA a originálne popísal jeho prejavy v našom myslení a následne emočného prežívania. Jedinečným spôsobom nám ukazuje naše uviaznutie, naše nepochopenie života v láske, náš nesúlad s vesmírnym poriadkom.

Choroba je opravným nástrojom, ktorým naša vlastná duša poukazuje na naše chyby, aby nás zadržala pred väčšími omylmi.

Pretože mozog funguje tak, že kam zamierime pozornosť, tam vytvárame spoje. Môžeme teda vytvoriť nové spoje - zrelšie emočné návyky, vďaka tomu ak sa pochopíme.

Bach prišiel na to, že jedinec ochorie a stane sa neštastným, ak zíde zo správnej cesty v živote. Pevne veril, že každá zastávka v živote má svoj význam. A ak ľudia už od ranného veku nasledujú hlas svojho srdca, nájdu skutočne naplnenie, zdravie a štastie.

Najtažšie je získať slobodu od najbližších. Ale nemali by sme ich považovat za svojich nepriateľov, ale za spoluhráčov v hre života. Brať ich ako milovaných, ktorí nám ponúkajú zrkadlo - možnosť spoznať seba, svoje bloky a stať sa silnejším.

 

Bachové kvapky